Ansvarsteam

Föreståndare/pastor

Namn - Mattias Eklöf

E-post - mattias@motesplatsenangered.se

Telefon - 0702-551916

Mitt namn är Mattias Eklöf. Jag är född i Kongo Kinshasa där mina föräldrar arbetade som missionärer och jag tillbringade 9 år av min uppväxt i Afrika. Sedan en del år tillbaka bor jag i Angered med min fru Lisa, våra 4 barn, Felicia, Alexander, Sofia, Nicole och våra två fosterbarn Menar & Aboudi. Vid sidan om församlingsarbete har jag under många år arbetat i Göteborgs Räddnings- mission på ett boende för hemlösa med missbruksproblematik. Vi, jag och Lisa,fungerar även som familjehem & jourfamilj och har för det mesta ett el. flera extrabarn hemma. Det är inte mycket dötid i tillvaron, men det går en röd tråd genom allt. Vi är beroende av Guds nåd och det är relationen till honom som bär oss. Jag trivs bra i mångkulturella Angered och jag tror på en levande och växande Mångkulturell församling där Guds mångfald och rikedom får komma till uttryck.

Ansvarig barnverksamhet

Namn - Lisa Eklöf

E-post -

Telefon - 0708-433676

Namn - Olle Telkkonen

E-post -

Telefon - 0738-001899

 

 

Jag heter Olle Telkkonen. Jag är född i Finland men kom till Sverige innan jag var ett år gammal. Växte upp i Arboga men flyttade till Göteborg vid tjugoett års ålder. Jag träffade min fru, Evy, år 1965 så vi har varit ihop i 48 år!

 

Numera är jag pensionär. Innan dess arbetade jag med missbrukare i Stadsmissionens Fältarbete i 20 år. Men jag har vara verksam inom flera olika yrkesområden tidigare i mitt liv, bl. a. med tryckeri, vilket har kommit till nytta i församlingsarbetet.

 

Jag har varit kristen sedan 1973 och för mig är bibelordet den grund som jag vill bygga mitt liv på. Evy och jag har varit med på Mötesplatsen sedan 1996 och vi känner oss hemma i gemenskapen.

 

Namn - Dada Tessema

E-post -

Telefon - 0709-945594

Kontakta oss