Välkommen till Mötesplatsen Angered!

loading...`Mötesplatsen Angered´ är en mångkulturell församling/kyrka i det mångkulturella Angered.

 

Är du redan kristen, är du nyfiken på den kristna tron eller vill du bara göra ett studiebesök för att se hur det är? Du är välkommen! 

 

Vill du möta med Gud?

Välkommen till

`Helandekvällar´

Tid: onsdagar 19.00

 

- Fika 18.30

- Undervisning 19.00 & därefter tid för Gud att röra vid våra liv.
 

Plats: Mötesplatsen Angered

           Hjällbogärdet 1
 

Vi ser Jesus hela människor regelbundet, både på våra gudstjänster och på våra övriga samlingar.

 

För Gud är ingenting omöjligt!

Han älskar att möta oss och röra vid våra liv som bara han kan.

Vill du komma till sidan för att  lyssna el ladda ned undervisningen och höra berättelser om vad Jesus gör, så klicka här

Ge gärna ett bidrag till församlingens verksamhet!
Du kan enkelt göra det via Swish
Vårt Swishnummer är: 123 146 6085

El. via Plusgironr: 484 45 29-0 (Nordea)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tror på en Gud, som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet,

En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet.

 

Jag tror på en Gud, som gråter med mig, när jag gråter så allting är gråt,

En tröstande Gud som kan trösta likt den, som väntar tills gråten gått åt.

 

Jag tror på en Gud, som bor inom mig och som bor i allt utanför,

En skrattande Gud som kan skratta med mig, som lever med mig när jag dör.

Aktuellt

- Onsdag 19.00 Bön & Helandekväll (fika f.o.m. 18.30)

- Lördag OBS! 12.00-14.00 Evangelisation i Angereds centrum (vi ses vid Mc Donalds)


- Söndag 11.00  Nattvards- gudstjänst

Skriv gärna i vår Gästbok!